Сайт памяти Игоря Григорьева | Переводы и статьи сербской переводчицы Даяны Лазаревич о поэзии Игоря Григорьева

Переводы и статьи сербской переводчицы Даяны Лазаревич о поэзии Игоря Григорьева

В газете "Православный миссионер" (Белград,Сербия) вышла статья известной сербской поэтессы, переводчицы Даяны Лазаревич о поэзии Игоря Григорьева

 

 

В Боснии и Герцеговине в журнале "Встречи" подборка стихов Игоря Григорьева в переводе на сербский Даяны Лазаревич (253-258 стр.)

 

 

 

Статья Сербского профессора Марко Митич о стихаха Игоря Григорьева в переводе Даяны Лазаревич:

 

Отаџбина се брани добротом

 

            Налазимо се у временима која се одликују непрестаном тежњом ка остваривању материјалне сигурности, тежњом ка проналаску безбедног станишта под небом, у окриљу великих народа, у окриљу туђина, у опасности од губљења себе, своје културе и свести о свом пореклу. Ово је идеално време за појављивање књиге која ће у нама распалити љубав за Отаџбином, љубав за родним крајем. Збирка поезије Игора Григорјева „Отаџбина срце милује“, навешће нас да се замислимо над бесмислом света, у коме је новац важнији од слободе, преживљавање важније од живота.

Овај велики родољуб рођен је 17. августа 1923. године у селу Ситовичи у Пскоском рејону. Као мали је отишао из родног села, али село никада није напустило његово срце, дисао је стиховима пуним пољана, набујалих трава и брезових шума. Један други велики руски песник, Сергеј Јесењин, тврдио је да је последњи песник села, мислио је да ће индустријализација уништити село и сеоску душу, али упркос свему, село је наставило да одушевљава песнике, напајајући их дахом природе и инспиративне идиле, подижући, међу осталима, новог песника села, Игора Григорјева.

Рат је стигао у његов крај и упознао га са својом суровошћу, затекавши га као младића, са још ненавршених осамнаест година. Као многе његовог узраста, рат га је натерао да раније одрасте, није могао да гледа своју Отаџбину свезану у ланце, него је зграбио оружје и прикључио се борби против окупатора.  Истакао се у герилској борби, био је диверзант и обавештајац, четири пута је тешко рањен, а два пута у великој животној опасности услед рањавања . Ово његова срчана борба за оно највредније, слободу и част Отаџбине, дала му је снаге да напише: „Није страшно умрети, страшно је умирати

Стравичност ратног вихора, али у исто време и величанственост епске смрти описао је у песми Красуха, која је добила име по селу, које су нацисти спалили заједно са његовим житељима, где се невина жртва уздиже у бесмртност, далеко изнад смртника који сеју смрт:

Горко, грозно, болно у честару иве,

Вечни сан, бол, слобода – живота власт.

Овде је Красуха, овде умирала,

Овде се смрт до бесмртности узнела.

            Крај рата је дочекао са много одликовања, али као инвалид, у двадесетим годинама живота. Рат је нагризао његово тело, узбуркао душу, упознао га са злом, али чисто срце није успео да упропасти. После рата се доста истакао у књижевном раду, који је свакако важан, али не као његово човекољубље. Око себе је окупљао младе песнике, побуђивајући у њима жељу за стваралаштвом, помагајући им при издавању књига и чланака. Оформио је извесни кружок младих псковских уметника, који се окупљао у његовом дому. Често је помагао сиромашне, али не од свог сувишка, него давајући све што је имао.

            Збирка изабране поезије Игора Григорјева, под називом „Отаџбина срце милује“, у изврсном преводу Дајане Лазаревић, може нас научити ономе што смо склони да заборављамо, што је очувало наш народ кроз многе буре и олује историје, а то су човекољубље и љубав према Отаџбини, који треба да буду камен темељац на коме ћемо зидати свој живот и свој народ!

 

Марко Матић

 

РОДИНА ЗАЩИЩАЕТСЯ ДОБРОТОЙ

Живем во времени в котором люди стремлются к материальной безопасности, стремлются найти безопасную среду обитания под небом, под покровительством великих наций, под покровительством незнакомцев, в опасности потерять себя, собственную культуру и осознание своего происхождения. Это идеальное время для появления книги, которая зажжет в нас любовь к Отечеству, любовь к Родине. Сборник стихов Игоря Григорьева «Родина сердце ласкает» заставит нас задуматься о бессмысленности мира, в котором деньги важнее свободы, выживание важнее жизни.

Этот великий патриот родился 17 августа 1923 года в деревне Ситовичи в Псковской области. В детстве он покинул родную деревню, но деревня не покидала его сердца, он дышал стихами полных полях, опухших трав и березовых лесов. Другой великий русский поэт, Сергей Есенин, утверждал, что последний поэт деревни, думая, что индустриализация разрушит деревню и деревенскую душу, но, несмотря ни на что, деревня продолжала радовать поэтов, питая их дыханием природы и вдохновляющей идиллией, пробуждая другога, нового поэта деревни, Игоря Григорьева.

Война дошла в его деревню и познакомила его с жестокости, обнаружив его молодым человеком в возрасте восемнадцати лет. Как и многие его ровесники, война заставила его повзрослеть раньше, он не мог смотреть на свою родину, закованную в цепи, но схватил свое оружие и вступил в борьбу против оккупантов. Он отличился в партизанской войне, он был диверсантом и информатором, он был тяжело ранен четыре раза и дважды в большой опасности для жизни из-за контузий. Это его душевная борьба за самое ценное, свободу и честь Отечества, дала ему силы написать: «Умереть не страшно, умирать страшно».

Григорьев описал ужас военного вихря, но в то же время величие эпической смерти, в поэме Красуха, названной в честь деревни, которую нацисты сожгли вместе с ее жителями, где невинная жертва восстает до бессмертия, намного выше смертных сеющих смерть:

Горько, грозно, чутко в чаще краснотала,

Вечный сон, печаль и воля — жизни власть.

Здесь Красуха, здесь Красуха умирала,

Здесь погибель до бессмертья вознеслась.

           

            Григорьев приветствовал окончание войны многими наградами, но как инвалид, когда ему было за двадцать. Война нагрызла его тело, взволновала его душу, познакомила его со злом, но не смогла разрушить его чистое сердце. После войны он много отличился в своем литературном творчестве, что, безусловно, важно, но не так, как его благотворительность. Он собирал вокруг себя молодых поэтов, вызывая у них желание творить, помогая им публиковать книги и статьи. Он сформировал определенный круг молодых псковских художников, которые собирались у него дома. Он часто помогал бедным, но не от его излишка, а отдавая все, что имел.

            Сборник избранных стихов Игоря Григорьева под названием «Родина сердце ласкает», в прекрасном переводе Даяны Лазаревич, может научить нас тому, что мы склонны забывать, что сохранило наш народ во многих угрозах и исторических штормах, а также благотворительности и любви к Отечеству, что должно стать краеугольным камнем, на котором мы будем строить свою жизнь и свой народ!

 

Марко Матич

сербский молодой теолог и поэт

 

«Человек я верующий, русский, деревенский, счастливый, на всё, что не против Совести, готовый! Чего ещё?»
Игорь Григорьев